ادای دین کتاب‌ها به شهید سلیمانی

ادای دین کتاب‌ها به شهید سلیمانی
نویسندگان کتاب‌ها در یک سال گذشته تلاش کرده اند با انتشار نزدیک به ۳۰۰ عنوان کتاب به سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ادای دین کنند. اما سؤال این جاست که این کتاب‌ها چه موضوع‌هایی را دنبال می‌کنند؟
منبع خبر : iribnews.ir