تشکیل اتاق فکر طرح کاداستر

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک، مدیران ستادی و استانی این سازمان و همه مراجعی که در اجرای قانون کاداستر وظایفی را عهده دار هستند، مکلف کرد که اجرای این طرح را سرلوحه امور قرار دهند.
منبع خبر : iribnews.ir