تنها کرونا مقصر است؟

بی توجهی برخی از مردم به دستورالعمل‌های بهداشتی باعث شده در هر ۱۰ تا ۱۵ دقیقه جان یک هم وطن گرفته شود.
منبع خبر : iribnews.ir