شهید سلیمانی در کار‌ها تدبیر و شجاعت داشت

شهید سلیمانی در کار‌ها تدبیر و شجاعت داشت
جانشین قرارگاه ثارالله سپاه: شهید سلیمانی در کار شجاعت داشت، وقتی تمامی جوانب کار سنجیده می‌شد، در میدان عمل دیگر از هیچ پیشامدی ترس نداشت.
منبع خبر : iribnews.ir