قدردانی از چهار دهه همراهی در ایام الله

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان از چهار دهه همراهی مردم برای گرامیداشت ایام الله تشکر کرد.
منبع خبر : iribnews.ir