لیکک لرزید

زلزله ای به قدرت 2 و 8 دهم در مقیاس ریشتردقایقی پیش لیکک را لرزاند
منبع خبر : iribnews.ir