مرگ بر اثر مسمومیت با گاز

2 خواهر لنگرودي بر اثر گاز گرفتگي جان باختند.
منبع خبر : iribnews.ir