مشخص شدن رقبای بوکسور‌های ایران

رقیبان بوکسور‌های ایران در مسابقات «احمد کومرت» ترکیه مشخص شدند.
منبع خبر : iribnews.ir