قهرمانی یلکین امید در کورس گنبد کاووس

قهرمانی یلکین امید در کورس گنبد کاووس
اسب یلکین امید با چابکسواری یاسر جرجانی در مسابقات کورس گنبد کاووس، قهرمان شد.
منبع خبر : iribnews.ir