بازگشایی محور دلگان به هودیان

بازگشایی محور دلگان به هودیان
محور فرعی دلگان به هودیان با تلاش شبانه عوامل راهداری و حمل نقل جاده‌ای بازگشایی شد.
منبع خبر : yjc.news