تصاویری از قدرت پهپادی ارتش

تصاویری از قدرت پهپادی ارتش
فیلمی از عملیات رهگیری هوایی علیه اهداف هوایی توسط پهپاد کرار رهگیر را مشاهده می کنید.
منبع خبر : mehrnews.com