تصاویری از آتش سوزی سفارت روسیه در فیلیپین

تصاویری از آتش سوزی سفارت روسیه در فیلیپین
تصاویری از آتش سوزی سفارت روسیه در فیلیپین را مشاهده می کنید که هنوز علت این حادثه اعلام نشده است.
منبع خبر : mehrnews.com