خودروی مادران از وعده تا عمل

خودروی مادران از وعده تا عمل
بر اساس ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ۵۰ درصد فروش خودرو‌ها باید به مادران دارای دو فرزند و بیشتر اختصاص یابد، اما آماری از مادرانی که صاحب خودرو شدند در دست نیست!
منبع خبر : iribnews.ir