مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی در حکم قانون است

مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی در حکم قانون است
روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی نشدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی در دیوان عدالت پاسخ داد و گفت: این موضوع رویه گذشته و فعلی دیوان عدالت اداری بوده است.
منبع خبر : iribnews.ir