خودروی پژو کارگر فضای سبز شهرداری قم را زیر گرفت

خودروی پژو کارگر فضای سبز شهرداری قم را زیر گرفت
مسئول روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ قم از برخورد مرگبار پژو با کارگر فضای سبز شهرداری در بلوار دانش خبر داد.
منبع خبر : yjc.news