بازتاب یک سفر دو روزه که همچنان ادامه دارد

بازتاب یک سفر دو روزه که همچنان ادامه دارد
یک مراوده دیپلماتیک با جمهوری فدرال روسیه هرچند دو روزه به پایان رسیده، اما تحلیل پیرامون آن به اتمام نرسیده است.
منبع خبر : iribnews.ir