آمریکا با یک بحران تاریخی روبرو است

آمریکا با یک بحران تاریخی روبرو است
جانت یلن نامزد معرفی شده از طرف جو بایدن برای منصب وزارت خزانه داری آمریکا گفت: ما اکنون بار دیگر با یک بحران تاریخی دیگر روبرو هستیم
منبع خبر : iribnews.ir