کمبود فضای سبز در منطقه ۸

کمبود فضای سبز در منطقه ۸
شهردار تهران امروز در قرار خدمتی دیگر در منطقه ۸ گفت:کمبود فضای سبز از مهمترین مشکلات این منطقه است.
منبع خبر : iribnews.ir