کنترل توپ تنیس از بلندای برج آزادی

کنترل توپ تنیس از بلندای برج آزادی
مهدی حب درویش، رکورددار روپایی با انواع توپ، یک رکورد جدید ثبت کرد.
منبع خبر : iribnews.ir