هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان تهران

هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان تهران
اداره کل هواشناسی استان تهران، هشدار هواشناسی سطح زرد صادر کرد.
منبع خبر : iribnews.ir