تصویب ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای

تصویب ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای
رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور گفت: مهارت آموزی در دولت سیزدهم مورد تاکید ویژه ریاست جمهوری است و بر همین اساس در سفر‌های استانی اختصاص بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای به تصویب رسیده است.
منبع خبر : iribnews.ir