تهران و بسیاری از شهر‌ها از وضع قرمز کرونا خارج شدند

تهران و بسیاری از شهر‌ها از وضع قرمز کرونا خارج شدند
در جدیدترین نقشه کرونایی کشور، نرم افزار ماسک در اطلاعیه‌ای منتشر کرد تهران و بسیاری از شهر‌ها از وضعیت قرمز کرونا خارج شده اند.
منبع خبر : iribnews.ir