شکست نخستین ماموریت نمونه‌برداری در مریخ

شکست نخستین ماموریت نمونه‌برداری در مریخ
سازمان فضایی آمریکا، ناسا، می‌گوید یک سنگ نرم غیرمعمول عامل شکست ماموریت نمونه‌برداری هفته گذشته در مریخ بوده است.
منبع خبر : iribnews.ir