امام خمینی (ره) درباره صنعت نفت چه دیدگاهی داشت؟

امام خمینی (ره) درباره صنعت نفت چه دیدگاهی داشت؟
امام تاکید زیادی بر ضرورت خودکفایی در اداره صنعت نفت داشت و این موضوع را یکی از لوازم اصلی تحقق استقلال اقتصادی کشورمان می‌دانست.
منبع خبر : iribnews.ir