مجلس فردا با حضور وزیر کشور مسایل داخلی را بررسی می‌کند

مجلس فردا با حضور وزیر کشور مسایل داخلی را بررسی می‌کند
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: مجلس فردا با حضور وزیر کشور مسایل اخیر داخلی را در جلسه غیرعلنی بررسی می‌کند.
منبع خبر : iribnews.ir