جوان ۲۶ ساله زنجانی فرشته نجات شد

جوان ۲۶ ساله زنجانی فرشته نجات شد
مسئول شبکه فراهم آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: کلیه‌ها، کبد و قلب جوان ۲۶ ساله زنجانی به بیماران نیازمند اهداء شد.
منبع خبر : yjc.news