سفر گانتس به مراکش تهدید علیه الجزایر است

سفر گانتس به مراکش تهدید علیه الجزایر است
«صالح قوجیل» رئیس پارلمان الجزایر، سفر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به مراکش را تهدید علیه الجزایر توصیف کرد.
منبع خبر : yjc.news