کمک ۱۰۰ میلیون دلاری الجزایر به فلسطین

کمک ۱۰۰ میلیون دلاری الجزایر به فلسطین
رئیس جمهور الجزایر در کنفرانس مطبوعاتی با محمود عباس از اختصاص کمک ۱۰۰ میلیون دلاری به فلسطین خبر داد.
منبع خبر : mehrnews.com