خبر‌های کوتاه از مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد

خبر‌های کوتاه از مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد
بیننده چند خبر کوتاه از مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد باشید.
منبع خبر : iribnews.ir