خبر خوش بانک مرکزی درباره تسهیلات فرزندآوری

خبر خوش بانک مرکزی درباره تسهیلات فرزندآوری
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌ها موظفند ‎تسهیلات فرزندآوری را بدون سپرده گذاری، با تنفس ۶ ماهه برای بازپرداخت اقساط و کارمزد ۴ درصد پرداخت کنند.
منبع خبر : mehrnews.com