خوش رنگ‌ترین مدال مسابقات آب‌های آزاد کشور بر گردن خوزستانی‌ها

خوش رنگ‌ترین مدال مسابقات آب‌های آزاد کشور بر گردن خوزستانی‌ها
شناگران استان خوزستان در مسابقات آب‌های آزاد قهرمانی کشور، عناوین برتر را به دست آوردند.
منبع خبر : iribnews.ir