چین به دنبال احداث اولین پایگاه نظامی در اقیانوس اطلس است

چین به دنبال احداث اولین پایگاه نظامی در اقیانوس اطلس است
مقامات آمریکایی اعلام کرده اند که تلاش های چین برای احداث پایگاه نظامی در گینه استوایی تهدیدی برای این کشور به شمار می رود.
منبع خبر : mehrnews.com