88 درصد خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الکترونیکی شد

88 درصد خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الکترونیکی شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سال گذشته با توسعه خدمات الکترونیکی، 80 میلیون مراجعه به وزارتخانه کاهش پیدا کرد که اقدام بسیار ارزشمندی است.
منبع خبر : iribnews.ir